Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli, wychowawców, kierowników

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli, wychowawców, kierowników kolonii i wycieczek, przygotowujący także do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Celem kursu jest KPPnabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

Zagadnienia programowe:

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
 • Wezwanie pomocy
 • Zadławienia
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Zatrucia
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
 • Urazy i skutki urazów
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
 • Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
 • Pierwsza pomoc w wychłodzeniu i przegrzaniu
 • Wstrząsy, zasady wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
 • Nagłe zachorowania i inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. ważne jest przez 5 lat.

Termin: 27-28 listopad 2021

Koszt kursu: 300 zł

Formularz zgłoszenia na kurs

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu przy ul. Fredry 13.

Aby uczestniczyć w kursie należy zapoznać się z regulaminem kursu i wypełnić formularz zgłoszenia. Następnie otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia i numer konta do wpłaty.

Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt e-mail: tatis@vp.pl