Kurs na Wychowawcę Kolonijnego

Zapraszamy na kurs na wychowawcę / opiekuna kolonijnego organizowany za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr WRE.5632.1.7.2016, podczas którego realizowany jest program nauczania zgodny z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zm. ustawy o systemie oświaty. Osoby kończące u nas kurs nabywają uprawnienia państwowe i otrzymują świadectwo MEN o ukończeniu kursu, które ważne jest bezterminowo.

Dostępny termin kursu: 26-28 sierpień 2016 r.

Koszt kursu: 120 zł

Formularz zgłoszenia na kurs

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu przy ul. Fredry 13 w piątek od godziny 17.30, a w sobotę i niedzielę od godziny 9.00

 

Uzyskane na naszym kursie uprawnienia państwowe pozwalają podjąć pracę w charakterze wychowawcy (opiekuna) na koloniach, obozach, zimowiskach, półkoloniach i innych formach wypoczynku.

W chwili obecnej wychowawcy kolonijni nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Zmiana przepisów dotyczący organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży sprawiła, że obecnie każdy organizator wypoczynku musi zatrudnić wychowawców z uprawnieniami państwowymi. Rynek turystyczny przeżywa rozkwit, coraz więcej organizowanych jest wyjazdów skierowanych do dzieci i młodzieży, także zagranicznych na których zgodnie z przepisami zatrudnieni muszą być wychowawcy.

  Dzięki naszej współpracy z 4 biurami podróży proponujemy pracę wychowawcom, którzy naszym zdaniem pozytywnie zaznaczyli swoją obecność na kursie. Dodatkowo na facebook’u umieszczamy oferty pracy z których może skorzystać każdy absolwent naszych kursów.

Aby uczestniczyć w kursie należy wypełnić formularz zgłoszenia. Następnie otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia i numer konta do wpłaty.

KONTAKT:   tel.  504 00 66 99  ,  61 670 34 36  ,  e-mail  poczta@tatis.pl
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.