Identyfikator Pilota Wycieczek

Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek, będące od kwietnia 2015 roku partnerem publicznym Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest wystawcą identyfikatorów dla Pilotów Wycieczek potwierdzających kwalifikacje do wykonywania tego zawodu.

Identyfikator może otrzymać osoba spełniająca wymogi określone w ustawie o usługach turystycznych, która odbyła kurs na pilota wycieczek u dowolnego organizatora.

Identyfikator mogą otrzymać także osoby, które nabyły uprawnienia pilota wycieczek przed deregulacją zawodu tj. przed 1 stycznia 2014 roku.

Aby otrzymać identyfikator należy przesłać na tatis@vp.pl  następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail, skan dotychczasowej legitymacji pilota lub skan zaświadczenia o ukończeniu kursu na pilota wycieczek oraz zdjęcie legitymacyjne w formacie jpg.

Koszt 55 zł obejmuje postępowanie kwalifikacyjne, wyrobienie identyfikatora, zawieszkę do identyfikatora i ich przesyłkę pocztową.

 

identyfikator pilot  1960052_245559345629925_1916963420_n

 

 

 

KONTAKT:   tel.  504 00 66 99  ,  61 670 34 36  ,  e-mail  tatis@vp.pl

 

1537851_457950814305352_115518521_o
%d blogerów lubi to: